تغییر زمان یا مرکز برگزاری آزمون PTE

21,559 تومان39,056 تومان

پاک کردن
  بازگردانی

  مشخصات زمان و مرکز آزمونی که در حال حاضر در آن ثبت نام کرده و قصد تغییر آن را دارید:

  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان

  مشخصات زمان و مرکز آزمونی که قصد دارید در آن شرکت کنید:

  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • تومان
  • (max file size 64 مگابایت) تومان
  • تومان

  هزینه تغییر زمان یا مکان آزمون: