نمایش دادن همه 12 نتیجه

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

شرکت در کنفرانس ها ، نمایشگاه ها و همایش های خارجی

21,726 تومان39,229 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

عضویت یا تمدید عضویت در PMI

27,620 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

عضویت یا تمدید عضویت در IEEE

27,620 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

چاپ مقاله در ژورنال ها و مجلات خارجی

21,726 تومان39,229 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

ارزیابی مدارک مهندسین استرالیا

21,726 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

پرداخت هزینه ارزیابی مدارک تحصیلی توسط موسسه WES

23,650 تومان27,620 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

پرداخت Admission Fee/Deposit Fee دانشگاه های خارجی

21,726 تومان39,229 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

پرداخت هزینه اجاره خوابگاه های دانشجویی

3,380 تومان39,229 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

پرداخت هزینه پست UEMS – eShipGlobal

21,726 تومان39,229 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

اپلیکیشن فی دانشگاه‌های سوئد

3,380 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

اپلیکیشن فی دانشگاه‌های آلمان (Uni-Assist Fees)

33,415 تومان

هزینه اپلای و پرداخت‌های دانشجویی

پرداخت هزینه اپلیکیشن فی (Application Fee)

21,726 تومان39,229 تومان